Vanh 40 thoát thân 1m7 cao 3m giá 13tr

Vanh 39 thoát thân 1m8 giá 15tr

Vanh 33 thoát thân 1m9 cao 4m5 giá 12tr

Vanh 40 thoát thân 1m75 cao 5m giá 17tr

Vanh 34 thoát thân 1m1 cao 6m giá 12tr

Vanh 41 thoát thân 1m7 cao 4m5 giá 18tr

Vanh 41 thoát thân 90 cao 2m5 giá 14tr

Vanh 36 thoát thân 1m1 cao 3m giá 13tr

Vanh 45 cao 2m8 giá 15tr

Vanh 42 cao 2m8 giá 15tr

Vanh 48 thoát thân 1m8 cao 3m2 Giá 17 triệu

Vanh 44 thoát thân 1m2 cao 2m5 15tr

Vanh 30 thoát thân 1m2 cao 3m3 giá 12tr

Vanh 34 thoát thân 1m cao 3m giá 12tr

Vanh 37 thoát thân 1m8 cao 3m5 Giá 13 triệu