Tre trúc là loại cây dễ sống phù hợp với tất cả mọi điều kiện thời tiết khi hậu và đất đai. Chỉ cần tưới nước đầy đủ ko để úng nước,nhìn đất khô thì hãy tưới .Hai tháng đầu rễ nó chưa khoẻ ko cần bón gì,sau 2 tháng thì bón lân NPK là cây xanh tốt,đẻ nhiều cây con.Khi bộ rễ đã khỏe trồng đc nửa năm cây thường đẻ cây to vào tháng 3 tháng 4.

Có rất nhiều cách trồng nhưng phổ biến là tách từng cât 1 trồng thành hàng ngan ,1m khoảng 10 cây độ dầy có thể tăng giảm tùy ý.Cách thứ 2 là trồng so le 2 hàng,mỗi hàng 10 cây 1m.Cách thứ 3 là bó thành khóm 3 đến 5 cây rồi trồng thành hàng dài tùy theo độ dầy.