Vanh 28 thoát thân 1m9 cao 3m giá 7tr

Vanh 31 thoát thân 1m4 cao 3m5 Giá 10 triệu

Vanh 32 thoát thân 1m8 cao 3m giá 7 triệu

Vanh 34 thoát thân 1m7 cao 2m5 giá 6 triệu

Vanh 38 thoát thân 1m8 cao 3m5 Giá 10 triệu

Vanh 32 thoát thân 1m4 cao 3m5 giá 9tr

Vanh 27 thoát thân 1m5 Cao 4m5 giá 6tr

Vanh 31 thoát thân 1m1 cao 3m5 giá 7tr

Vanh 28 cao 3m giá 7tr

Vanh 44 cao 3m giá 8tr