Địa Chỉ : Bờ quan xóm me – Xã phù đổng – Huyện gia lâm – Hà Nội

ĐT : 0933324345